Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô
Tiếng Việt
 • Dansk
 • Deutsch
 • eesti
 • English
 • Español
 • Ελληνικά
 • Faka-Tonga
 • Français
 • hrvatski
 • Indonesia
 • Italiano
 • latviešu
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • polski
 • Português
 • română
 • Samoa
 • suomi
 • Svenska
 • Tagalog
 • Tiếng Việt
 • Türk
 • Čeština
 • български
 • Монгол
 • Русский
 • українська
 • ไทย
 • 中文
 • 日本語
 • 简体中文
 • 한국어
Đăng Nhập

Tài Khoản Giáo Hội

Trợ Giúp

Các Câu Hỏi Thường GặpDiễn Đàn Tài KhoảnHỗ Trợ Liên Lạc

Các Vấn Đề Khi Đăng Nhập

Tôi đã quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu của mình.
Tại sao tôi không' thể đăng nhập với Tài Khoản Giáo Hội của mình?
Tại sao tôi không' thể truy cập Danh Bạ, Lịch hoặc các công cụ khác của Giáo Hội?

Các Vấn Đề Liên Quan Đến Việc Đăng Ký

Email hoặc số điện thoại của tôi đã được liên kết với một Tài Khoản Giáo Hội khác
Tôi có thể tìm thấy Số Hồ Sơ Tín Hữu (MRN) của mình ở đâu?
Tính năng Xác Minh Số Điện Thoại Di Động của tôi không hoạt động.
Tính năng Xác Minh Email của tôi không hoạt động.

Cập Nhật Các Thiết Lập Tài Khoản

Tôi có thể thay đổi tên người dùng của mình không?
Tôi thay đổi số điện thoại của mình bằng cách nào?
Tôi thay đổi địa chỉ email của mình bằng cách nào?

Tài Khoản của Trẻ Em

Tài Khoản Trẻ Em là gì?
Tôi có thể quản lý tài khoản của ai?
Tại sao tài khoản của con tôi không được liệt kê?

Xác Minh Hai Bước

Xác Minh Hai Bước là gì?
Những tùy chọn nào khả dụng cho tính năng Xác Minh Hai Bước trên Tài Khoản Giáo Hội của tôi?
Khi nào tính năng Xác Minh Hai Bước được Sử Dụng?

Những Câu Hỏi Bổ Sung

Các câu trả lời bổ sung có thể được tìm thấy trên Trang Trợ Giúp chung.